De niveaus van de leerprogramma's

  • Bijgewerkt

De meeste leerprogramma's die wij op dit moment aanbieden op All You Can Learn zijn keuzedelen. Ook bieden we andere leerprogramma's aan, zoals bijvoorbeeld 'Burgerschap'. Een leerprogramma is altijd gekoppeld aan een kwalificatiedossier (KD).

De meeste leerprogramma's zijn niveau onafhankelijk, wat betekent dat ze gevolgd kunnen worden door studenten van elk niveau. Het kan echter ook voorkomen dat een leerprogramma niveau afhankelijk is, en dus alleen geschikt is voor een bepaald niveau. Wanneer dit het geval is, staat dit in het kwalificatiedossier vermeld, en vaak ook in de titel van het leerprogramma.

Het kan voorkomen dat je als coach les geeft aan meerdere studenten van verschillende niveaus. Welke leerprogramma's mogen zij dan volgen, en op welk niveau? We lichten het toe in dit artikel.

 

1. Niveau onafhankelijke leerprogramma's

Niveau onafhankelijke leerprogramma's kunnen gevolgd worden door studenten van elk niveau. Een dergelijk leerprogramma is namelijk gekoppeld aan één kwalificatiedossier waar verschillende niveaus in staan. Het onderwijs in dit leerprogramma (theorie, opdrachten, etc.), is dan ook zo geschreven dat het begrijpelijk is voor studenten van ieder niveau.

Wel is het vaak zo dat in de praktijk een niveau 2 student meer begeleiding nodig zal hebben, dan een niveau 3 of niveau 4 student (die zelfstandig aan de slag kan). Overleg daarom met je student waar hij/zij behoefte aan heeft.

 

2. Niveau afhankelijke leerprogramma's

Een aantal leerprogramma's zijn slechts gericht op een bepaald niveau. Dit noemen we de niveau afhankelijke leerprogramma's, die alleen gevolgd kunnen worden door studenten van een bepaald niveau. Wanneer een leerprogramma alleen geschikt is voor een bepaald niveau, dan staat dit aangegeven in het kwalificatiedossier en de titel. Je ziet dit bijvoorbeeld in de titels van de volgende leerprogramma's die wij aanbieden:

  • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening - Niveau 2, niveau 3 en niveau 4
  • Blijvend fit, veilig en gezond werken - Niveau 2 , niveau 3 en niveau 4
  • Digitale vaardigheden - Basis (geschikt voor niveau 1 en 2) en Gevorderd (geschikt voor niveau 3 en 4)
  • Duurzaamheid in het beroep - A (niveau 1), B (niveau 2), C (niveau 3) en D (niveau 4)
  • Inspelen op innovaties - Niveau 2, niveau 3 en niveau 4
  • Internationaal I - Bewustzijn (geschikt voor niveau 2 en 3) en Overbruggen (geschikt voor niveau 4)
  • Ondernemend gedrag - Niveau 1 & 2 en niveau 3 & 4
  • Ondernemend vakmanschap - Niveau 2 en niveau 3 & 4

Bij niveau afhankelijke leerprogramma's heeft elk niveau een eigen leerprogramma dat studenten kunnen volgen. De student kan er ook altijd voor kiezen om een ander niveau te volgen, in overleg met de docent en/of school. De opdrachten kunnen per niveau verschillen, net als het aantal XP per opdracht.

 

Niveaus en examens

Bij niveau onafhankelijke leerprogramma's is er slechts één examen voor alle niveaus.

Bij niveau afhankelijk leerprogramma's is er een apart examen per niveau. Een student krijgt dan het examen dat alleen voor zijn/haar geselecteerde niveau geschikt is. Volgt de student bijvoorbeeld 'Duurzaamheid in het beroep A', dan krijgt deze ook het examen voor 'Duurzaamheid in het beroep A', wat een ander examen is dan voor 'Duurzaamheid in het beroep B'.

 

Wil je dit artikel printen? Lees hier hoe je dat doet. 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.